Fysioterapia 2.0

Fysioterapia 2.0

Fysioterapia 2.0

69,00 € 55,65 € (ALV 0 %)

Saatavuus

Saatavuus
Tilaustuote

Tuote on tilaustuote ja se toimitetaan erillistoimituksena. 

Huomasithan

Kaikki yli 250 € tilaukset toimitamme rahtivapaasti

Fysioterapia 2.0 kuntoutuksen tiede ja taide on laaja-alainen fysioterapian perusteos. Kuntoutusalan ammattilaisena toimiminen on aina tieteen ja taiteen saumaton yhdistelmä, ja teos tuo nämä saman jatkumon ääripäät yksiin kansiin kaikkien saataville.

Teoksen tavoite on tuoda esiin uusin tieto fysioterapian ja kuntoutusalan kentältä helposti luettavassa muodossa, jotta niin opiskelunsa vasta aloittanut kuin kokenutkin tekijä pystyy poimimaan siitä uusia ja itseään haastavia ajatuksia. Alan kirjallisuus on usein metodikeskeistä ja -kohtaista, mutta tämä teos tuo eri koulukuntia menestyksekkäästi yhteen, saman asian äärelle. Kirja on rohkea ja haastaa alan vakiintuneita käytänteitä perusteellisesti tutkittuun tietoon pohjaten.

Teos soveltuu oppimateriaaliksi vankan tieteellisen perustansa ansiosta, mutta se on narratiivisen kirjoitustapansa vuoksi erityisen helposti luettava. Laaja lähdeaineisto takaa, että lukija voi tarvittaessa syventää osaamistaan aina pienimpiin nyansseihin asti.

Sisällysluettelo

Esipuhe.................................................................................................................................... 13

Johdanto.................................................................................................................................. 16

I Ennen ja nyt

1 Kuntoutuksen historia.......................................................................... 20

2 Kuntoutus nykyhetkellä ....................................................................... 26

2.1 Mitä on kuntoutus?................................................................................... 26

2.2 Terapiaa vai kuntoutusta? ....................................................................... 28

2.3 Kuka hyötyy kuntoutuksesta? ................................................................. 28

2.4 Yhteenveto................................................................................................. 29

3 Ammattilainen....................................................................................... 32

3.1 Identiteetti ................................................................................................. 32

3.2 Itsensä kehittäminen................................................................................ 36

3.2.1 Kuinka kehittyä ammattilaisena?.......................................................36

3.2.2 Asennoituminen ja muutoshakuisuus.............................................38

3.2.3 Sisäinen ja ulkoinen motivaatio.........................................................39

3.3 Henkilöbrändäys ja markkinointi............................................................ 41

3.3.1 Kuntoutus on myyntiä ja markkinointia ..........................................41

4 Osaaminen............................................................................................. 44

4.1 Näyttöpohjainen työskentelytapa .......................................................... 44

4.1.1 Näyttöperustaista vai näyttöpohjaista työskentelyä?...................44

4.1.2 Näytön portaat ja tutkimusten tekeminen käytännössä.............46

4.1.3 Mitä tutkimusnäyttö lopulta kertoo?................................................56

4.2 Vuorovaikutus ja asiakkaan odotukset .................................................. 58

4.2.1 Kuunteleeko terapeutti?......................................................................58

4.2.2 Sanoilla on merkitystä..........................................................................59

4.2.3 Mitä asiakas kertoo?.............................................................................61

4.2.4 Myötätunto kuntoutuksessa..............................................................61

4.2.5 Osallistuuko asiakas kuntoutukseensa?..........................................63

4.2.6 Asiakkaan odotukset ja niiden luokittelu ........................................64

4.2.7 Odotusten vaikutus..............................................................................65

II Tieto

5 Fysiologia................................................................................................ 70

5.1 Lihas ........................................................................................................... 70

5.1.1 Lihaksen rakenteista ............................................................................70

5.1.2 Lihastyö ...................................................................................................72

5.2 Jänne........................................................................................................... 74

5.2.1 Jännekudos.............................................................................................74

5.2.2 Jänteen patologiat.................................................................................78

5.3 Lihasjänne.................................................................................................. 79

5.3.1 Muscle slack ...........................................................................................80

5.4 Faskia.......................................................................................................... 82

5.4.1 Faskian määritelmä ..............................................................................82

5.4.2 Miten faskian toimintaa voidaan mitata? ........................................84

5.4.3 Yhteenveto .............................................................................................84

5.5 Ääreishermosto......................................................................................... 87

5.6 Bioenergetiikka ......................................................................................... 90

6 Neurofysiologia ..................................................................................... 94

6.1 Kipu............................................................................................................. 94

6.1.1 Taustaa....................................................................................................94

6.1.2 Mitä kipu on?..........................................................................................96

6.1.3 Ennakoiva prosessointi........................................................................97

6.1.4 Kipu ja liike..............................................................................................99

6.1.5 Yhteenveto .......................................................................................... 101

6.2 Stressi....................................................................................................... 103

6.2.1 Mitä on stressi? .................................................................................. 103

6.2.2 Stressi ja autonominen hermosto................................................. 104

6.2.3 Autonomisen hermoston toiminnan perusteet......................... 104

6.2.4 Miten stressi liittyy kuntoutukseen?.............................................. 106

6.3 Hengitys ................................................................................................... 109

6.3.1 Hengityksen perusperiaatteet........................................................ 109

6.3.2 Nenän vai suun kautta?.................................................................... 111

6.3.3 Hengitys kuntoutusalan ammattilaisen silmin............................ 111

6.3.4 Normaalia vai epänormaalia? ......................................................... 113

6.3.5 Miksi hengitys kiinnostaa? ............................................................... 113

6.3.6 Yhteenveto .......................................................................................... 114

6.4 Motoriikka................................................................................................ 116

6.4.1 Johdanto motoriikkaan..................................................................... 116

6.4.2 Variabiliteetti ....................................................................................... 116

6.4.3 Mitä on motorinen oppiminen? ..................................................... 117

6.4.4 Oppimisen peruspalikat................................................................... 119

6.5 Tasapaino................................................................................................. 122

6.5.1 Tasapainon määritelmä.................................................................... 122

6.6 Liikeradat ................................................................................................. 127

6.6.1 Liikeratojen määritelmä ................................................................... 127

6.6.2 Mitä liikeradalle tapahtuu? .............................................................. 129

III Tutkiminen

7 Kohtaaminen ....................................................................................... 134

7.1 Johdanto................................................................................................... 134

7.2 Haastattelu .............................................................................................. 136

7.2.1 Haastattelu on tiedonkeruuta ........................................................ 136

7.2.2 Motivoiva haastattelu........................................................................ 138

7.2.3 Kyselylomakkeet................................................................................. 141

8 Havainnointi......................................................................................... 146

8.1 Liikkeen havainnointi ............................................................................. 146

8.2 Ryhti.......................................................................................................... 150

8.3 Eriyttävä liike ........................................................................................... 152

8.3.1 Mitä on eriyttävä liike? ...................................................................... 152

8.3.2 Stabiliteetti ja eriyttävä liike............................................................. 152

8.3.3 Eriyttävän liikkeen testit.................................................................... 153

8.3.4 Eriyttävän liikkeen tunnistamisen muuttuminen? ..................... 157

9 Hengityksen arvioiminen ................................................................... 162

9.1 Hi-Lo testi................................................................................................. 162

9.2 Hengityksen pidätystesti........................................................................ 163

10 Palpaatio............................................................................................... 166

10.1 Palpaation määritelmä........................................................................... 166

10.2 Palpaation luotettavuus......................................................................... 167

10.2.1 Staattinen palpaatio.......................................................................... 167

10.2.2 Liikepalpaatio...................................................................................... 167

11 Spesifit testit........................................................................................ 170

11.1 Spesifien testien määritelmä................................................................. 170

11.2 Testien tutkimustieto ............................................................................. 171

11.3 Ovatko testit spesifejä? .......................................................................... 173

12 Tasapainon arviointi ........................................................................... 176

12.1 Erilaiset tasapainotestit.......................................................................... 176

12.2 Sopivan testin valinta ............................................................................. 176

13 Lihastoiminnan arviointi .................................................................... 180

13.1 Ultraäänikuvantaminen ......................................................................... 180

13.1.1 Perusperiaatteet................................................................................ 180

13.1.2 Luotettavuus ja toistettavuus ......................................................... 181

13.1.3 Haasteet............................................................................................... 182

13.1.4 Yhteenveto .......................................................................................... 183

13.2 Elektromyografia..................................................................................... 183

13.2.1 Taustaa................................................................................................. 183

13.2.2 Käyttö.................................................................................................... 184

13.2.3 Tulkinta................................................................................................. 185

13.2.4 Yhteenveto .......................................................................................... 187

14 Rakenteellinen kuvantaminen .......................................................... 190

15 Autonomisen hermoston arviointi.................................................... 194

15.1 Sykevälivaihtelu (HRV) ............................................................................ 194

16 Voiman mittaaminen.......................................................................... 198

16.1 Manuaalinen lihastestaus...................................................................... 198

16.1.1 Määritelmät, menetelmät ja mekaniikka...................................... 198

16.1.2 Luotettavuus ....................................................................................... 199

16.2 Dynamometri .......................................................................................... 200

16.2.1 Luotettavuus ....................................................................................... 201

16.3 Muut voimantuoton mittaukset............................................................ 202

17 Kestävyyden mittaaminen................................................................. 206

17.1 Taustaa..................................................................................................... 206

17.2 Erilaiset kestävyystestit.......................................................................... 206

17.2.1 Cooperin testi ..................................................................................... 206

17.2.2 UKK:n kävelytesti................................................................................ 206

17.2.3 Soututesti............................................................................................. 207

17.2.4 Polkupyörätestit................................................................................. 207

17.2.5 Yhteenveto .......................................................................................... 208

IV Toiminta

18 Interventio-tutkimusten tulkinta ...................................................... 212

18.1 Taustaa..................................................................................................... 212

18.2 Huomiokohdat........................................................................................ 212

19 Neuvonta ja elintapaohjaus............................................................... 216

19.1 Ohjauksen rooli kuntoutuksessa .......................................................... 216

19.2 Ohjauksen tutkimusnäyttö.................................................................... 217

19.3 Elintapojen rooli...................................................................................... 219

19.3.1 Taustaa................................................................................................. 219

19.3.2 Elintapojen määritelmä .................................................................... 219

19.3.3 Tapojen muodostuminen................................................................ 219

19.3.4 Mikä vaikuttaa tapojen muodostumiseen? ................................ 221

19.3.5 Tapojen muuttamisen vaikeus ....................................................... 222

19.3.6 Tapojen muuttaminen...................................................................... 223

19.4 Liikunta ja fyysinen aktiivisuus.............................................................. 225

19.4.1 Taustaa................................................................................................. 225

19.4.2 Fyysisen aktiivisuuden määritelmä................................................ 225

19.4.3 Liikuntasuositukset............................................................................ 226

19.5 Uni ............................................................................................................ 228

19.5.1 Taustaa................................................................................................. 228

19.5.2 Unen vaikutukset kivunsäätelyyn................................................... 228

19.5.3 Unen laadun edistäminen............................................................... 229

20 Fyysinen harjoittelu ............................................................................ 234

20.1 Kipu ja harjoittelu.................................................................................... 234

20.1.1 Saako harjoittelu tuottaa kipua? .................................................... 234

20.1.2 Liikunnan tuottama kivunlievitys.................................................... 236

20.2 Voimaharjoittelu ..................................................................................... 239

20.2.1 Taustaa................................................................................................. 239

20.2.2 Määritelmä .......................................................................................... 239

20.2.3 Voimaharjoittelu kuntoutuksessa ................................................. 239

20.2.4 Kohdelihaksista kokonaisvoimantuottoon .................................. 242

20.2.5 Voimaharjoittelun adaptaatiot........................................................ 244

20.2.6 Voimaharjoittelu, kipu ja loukkaantumiset .................................. 250

20.2.7 Voimaharjoittelun siirtovaikutus .................................................... 253

20.3 Kestävyysharjoittelu ............................................................................... 258

20.3.1 Taustaa................................................................................................. 258

20.3.2 Kestävyysharjoittelun adaptaatiot ................................................. 258

20.3.3 Kestävyyden harjoittaminen............................................................ 261

20.4 Liikeratoja edistävä harjoittelu.............................................................. 264

20.4.1 Liikeratojen edistäminen.................................................................. 264

20.5 Tasapainoharjoittelu .............................................................................. 265

20.5.1 Taustaa................................................................................................. 265

20.5.2 Tasapainoharjoittelun siirtovaikutus............................................. 265

20.5.3 Yleinen tasapainon harjoittaminen ............................................... 266

20.5.4 Visuaalisen järjestelmän harjoittaminen...................................... 266

20.5.5 Vestibulaarisen järjestelmän harjoittaminen.............................. 267

20.5.6 Proprioseptiivisen järjestelmän harjoittaminen......................... 267

20.6 Eriyttävä liikeharjoittelu ......................................................................... 270

20.6.1 Taustaa................................................................................................. 270

20.6.2 Onko harjoittelu tehokasta?............................................................ 270

20.6.3 Menetelmän haasteet ja rajoitteet................................................ 270

21 Henkinen harjoittelu........................................................................... 274

21.1 Mindfulness ............................................................................................ 274

21.1.1 Taustaa................................................................................................. 274

21.1.2 Onko mindfulnessin tehosta näyttöä?.......................................... 274

21.2 Hyväksymis- ja omistautumisterapia ................................................... 277

21.2.1 Mistä on kyse? .................................................................................... 277

21.2.2 HOTia koskeva tutkimusnäyttö....................................................... 278

21.3 Hengitysharjoittelu ................................................................................. 279

21.4 Terapeuttinen kirjoittaminen ................................................................ 281

21.4.1 Taustaa................................................................................................. 281

21.4.2 Kirjoittamista koskeva näyttö.......................................................... 281

22 Manuaalinen terapia .......................................................................... 286

22.1 Taustaa..................................................................................................... 286

22.2 Mobilisaatio ............................................................................................. 287

22.2.1 Teoria.................................................................................................... 287

22.2.2 Tutkimustieto...................................................................................... 288

22.3 Manipulaatio ........................................................................................... 289

22.3.1 Teoria.................................................................................................... 289

22.3.2 Vaikutukset.......................................................................................... 290

22.3.3 Spesifisyys ja tehokkuus................................................................... 293

22.4 Pehmytkudoskäsittely ............................................................................ 295

22.4.1 Teoria.................................................................................................... 295

22.4.2 Vaikutukset.......................................................................................... 295

22.5 Instrumenttiavusteinen pehmytkudoskäsittely .................................. 296

22.5.1 Teoria.................................................................................................... 296

22.5.2 Vaikutukset.......................................................................................... 297

22.6 Akupunktio, kuivaneulaus ja triggerpisteet......................................... 298

22.6.1 Itämainen vs. länsimainen tiede..................................................... 298

22.6.2 Akupunktio vs. kuivaneulaus........................................................... 299

22.6.3 Triggerpisteet ja kuivaneulaus........................................................ 299

22.6.4 Triggerpisteiden etsiminen.............................................................. 301

22.6.5 Triggerpistekäsittelyiden tehokkuus ............................................. 302

22.7 Neurodynaamiset tekniikat................................................................... 304

22.7.1 Liu’uttelut ja liikuttelut ...................................................................... 304

22.7.2 Neurodynaamisen mobilisaation tehokkuus.............................. 305

23 Fysikaaliset hoidot .............................................................................. 312

23.1 Taustaa..................................................................................................... 312

23.2 Ultraääni .................................................................................................. 313

23.2.1 Vaikutukset.......................................................................................... 313

23.2.2 Vaikuttavuus........................................................................................ 314

23.3 TENS ......................................................................................................... 315

23.3.1 Vaikutukset.......................................................................................... 315

23.3.2 Vaikuttavuus........................................................................................ 316

23.4 Laser ......................................................................................................... 317

23.4.1 Taustaa................................................................................................. 317

23.4.2 Vaikutukset.......................................................................................... 317

23.4.3 Vaikuttavuus........................................................................................ 319

23.5 Paineaaltohoito....................................................................................... 320

23.5.1 Taustaa................................................................................................. 320

23.5.2 Vaikutukset.......................................................................................... 321

23.5.3 Vaikuttavuus........................................................................................ 321

23.6 Fysikaalisten hoitojen pohdinta............................................................ 322

24 Teippaus ............................................................................................... 328

24.1 Kinesioteippaus....................................................................................... 328

24.1.1 Taustaa................................................................................................. 328

24.1.2 Vaikutukset.......................................................................................... 329

24.2 Dynaaminen teippaus ............................................................................ 330

24.2.1 Taustaa ja vaikutukset ...................................................................... 330

24.2.2 Vaikuttavuus........................................................................................ 330

V Tulevaisuus

25 Mitä seuraavaksi?................................................................................ 336

26 Fysioterapeutin uusi identiteetti....................................................... 338

26.1 Liikekäyttäytyminen................................................................................ 339

26.1.1 Liikekäyttäytymisen mallin määritelmä......................................... 341

26.1.2 Esimerkkejä mallin soveltamisesta................................................ 343

27 Loppusanat .......................................................................................... 346

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…

2 x 0,5 kg

MAMBO Max Nilkka- ja rannepainot

Alkaen 8,90 (Alkaen 7,18 ALV 0 %)
Saatavuus
Varastossa
Pehmeät käsikahvat

Pehmeät käsikahvat

9,90 € (7,98 € ALV 0 %)
Saatavuus
Tilapäisesti loppunut
Musta | Ø 21 - 23 cm

MVS Pilates Soft Over Pallo

4,90 € (3,95 € ALV 0 %) Valitse tukkupakkaus!
10 kpl
4,05 €
Saatavuus
Varastossa
Oviankkuri jumppakuminauhalle ja -tuubille

Oviankkuri jumppakuminauhalle ja -tuubille

3,90 € (3,15 € ALV 0 %)
Saatavuus
Varastossa
Physio Roll

Gymnic Physio Pähkinäpallot

Alkaen 28,90 (Alkaen 23,31 ALV 0 %)
Saatavuus
Varastossa
2 x 1,5 kg

Sveltus vinyylikäsipaino | 2 kpl

Alkaen 7,90 (Alkaen 6,37 ALV 0 %)
Saatavuus
Varastossa
Punainen - medium

MSD Jumppatuubi + käsikahvat 120 cm

14,90 € (12,02 € ALV 0 %)
Saatavuus
Varastossa
Nystyräpallo Beauty reflex | pehmeä, Ø 8 cm

Nystyräpallo Beauty reflex | pehmeä, Ø 8 cm

6,90 € (5,56 € ALV 0 %)
Saatavuus
Varastossa
Keltainen - extra kevyt

Terapiamunat

8,90 € (7,18 € ALV 0 %)
Saatavuus
Varastossa
Mambo Max pähkinäpallo 50 x 100 cm

Mambo Max pähkinäpallo 50 x 100 cm

19,90 € (16,05 € ALV 0 %)
Saatavuus
Varastossa
Sormipuristin | 10-40 kg | raskas

Sormipuristin | 10-40 kg | raskas

13,90 € (11,21 € ALV 0 %)
Saatavuus
Varastossa
Classic HotCold pack

Classic | Kylmä- / lämminpakkaukset

Alkaen 5,90 (Alkaen 4,76 ALV 0 %)
Saatavuus
Varastossa

Maksa osissa tai laskulla

Klarna: Maksa osissa tai laskulla

Verkkolasku (kysy lisätietoa asiakaspalvelusta)

Verkkopankkimaksut
Visa
MasterCard
American Express
PayPal
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 13.6.2017 alkaen.

Verkkokauppa

Fysituote
Kisällinkatu 5
70780 Kuopio

Toimisto ja varasto:

Fysituote
Kisällinkatu 5
70780 Kuopio

044 515 4022
asiakaspalvelu@fysituote.fi
www.fysituote.fi
2189382-1

Kauppa myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille. Tuotteiden hinnat esitetään verollisina alv.24 % ja verottomina alv.0 %. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Maksaminen ja maksutavat

Maksupalveluna toimii Klarna Checkout, jonka kautta maksuvaihtoehtoina toimivat lasku, osamaksu, korttimaksu sekä verkkopankkimaksut. Ilmoittamalla tietoja kassalla hyväksyt Klarna AB:n (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm) ehdot. Painamalla ”Osta” painiketta hyväksyt Fysituote yleiset ehdot. Klarna Checkout yleiset maksuehdot löydät täältä.

Mikäli sinulla on Klarna Checkout maksamiseen liittyviä kysymyksiä, pyydämme ottamaan suoraan yhteyttä Klarnan asiakaspalveluun.

Maksaminen on mahdollista myös PayPal –tilin kautta. PayPal on kansainvälinen, tunnettu maksunvälittäjä. Ostaessasi PayPal-maksutapaa käyttäen, sinulla tulee olla PayPal-tili. Rekisteröidy veloituksetta PayPal -sivustolla (englanninkielinen).

Mikäli organisaatiosi haluaa sähköisen laskun olethan tästä yhteydessä asiakaspalveluumme. Sähköisen laskun tietoihin tarvitsemme: Y-tunnuksen, sähköisen laskutusosoitteen ja välittäjätunnuksen.

Tilaus- ja maksuvahvistus

Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla:

Fysituote
Kisällinkatu 5
70780 Kuopio

044 515 4022
asiakaspalvelu@fysituote.fi
www.fysituote.fi
2189382-1

Toimitustavat ja -kulut

Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Esitämme ostoskorissa toimituskulut ensisijaisen käytössä olevan toimitustavan mukaan (Matkahuollon bussipaketti). Voit valita kassalla käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon jonka yhteydessä tarkka toimituskulu on esitetty. Toimituskulut riippuvat ostoskorin sisällöstä ja yhteispainosta sekä valitusta toimitustavasta. Huom! Kaikki yli 250 eur (Alv 24 %) verkkokauppatilaukset Suomessa toimitetaan rahtivapaasti asiakkaalle.

Suomen rajojen ulkopuolelle lähetykset toimittaa kuljetusyhtiö DPD (Postnord).


Toimitusaika


Toimitusaika Suomessa on yleensä 2 - 5 arkipäivää riippuen tilauksesta ja toimitustavasta. Poikkeukset toimitusaika-arvioihin on kerrottu, jos ostoskorissa on varastosta tilapäisesti loppuneita tuotteita. Asiakaspalvelumme on teihin yhteydessä välittömästi, mikäli tuotteiden saatavuudessa on ongelmia tai toimitusaika viivästyy.

Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

Palautusehdot

Peruuttamisoikeus

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun viimeinen tavaraerä on vastaanotettu tai ladattavien tuotteiden kohdalla tilauksen vastaanottohetkestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Voitte käyttää myös tulostettavaa palautuslomakettamme, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille teiltä saamamme suoritukset (Asiakas vastaa palautuskustannuksista), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

Teidän on lähetettävä tavarat takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.

Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seuraus- ta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Lunastamaton paketti

Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme toimituskustannukset.

Ongelmatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti Peruutusoikeus ja palautusehdot -kohdassa mainittuun osoitteeseen tai soittamalla yhteystiedoissa mainittuun puhelinnumeroon. Jos paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, teidän täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.